Reklamácia tovaru

 

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou, alebo na našej adrese.
Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri reklamáciách dobierky nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru - faktúra.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)   doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b)   doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

Reklamácia bude vyriešená v priebehu 30 dní od prijatia reklamácie v našom sídle firmy. Pokiaľ máte v rámci

reklamácií akékoľvek otázky, prosíme Vás o kontakt na telefónnom čísle 0951904692 alebo emailom na info@anie.sk.

Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, nepoužívaný. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. 
Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Vyplnený formulár o reklamácii tovaru
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu


Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu prevádzku s textom "Reklamácia tovaru".

Arpád Pužo
Stretava 174
072 13 Stretava
 

Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.